اساس رفتار کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

اساس رفتار کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه

اساس رفتار زیست شناسی (3) دوازدهم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به اساس رفتار کتاب زیست شناسی (3) دوازدهم  پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.