فصل 1: ادبیات تعلیمی کتاب فارسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1: ادبیات تعلیمی کتاب فارسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1: ادبیات تعلیمی فارسی (3) دوازدهم شامل مباحث: درس ۱: شکر نعمت، درس ۲: مست و هشیار است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: ادبیات تعلیمی کتاب فارسی (3) دوازدهم پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.