فصل 3: نوسان و امواج کتاب فیزیک (3) تجربی  پایه دوازدهم متوسطه

فصل 3: نوسان و امواج کتاب فیزیک (3) تجربی پایه دوازدهم متوسطه

فصل 3: نوسان و امواج فیزیک (3) تجربی شامل مباحث: نوسان دوره ای، حرکت هماهنگ ساده، انرژی در حرکت هماهنگ ساده، تشدید، موج و انواع آن، مشخصه های موج، بازتاب موج، شکست موج است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 3: نوسان و امواج کتاب فیزیک (3) تجربی پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.