فصل 1: ماتریس و کاربردها کتاب هندسه (3) پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1: ماتریس و کاربردها کتاب هندسه (3) پایه دوازدهم متوسطه

فصل 1: ماتریس و کاربردها هندسه(3) شامل مباحث: درس ۱: ماتریس و اعمال روی ماتریس ها، درس ۲: وارون ماتریس و دترمینان است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: ماتریس و کاربردها کتاب هندسه (3) پایه دوازدهم متوسطه ارائه می دهد.