فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات کتاب آمار و احتمال یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات کتاب آمار و احتمال یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات آمار و احتمال یازدهم شامل مباحث: آشنایی با منطق ریاضی، مجموعه-زیرمجموعه، قوانین و اعمال بین مجموعه ها است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات کتاب آمار و احتمال یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.