Lesson 3: Art and Culture کتاب انگلیسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

Lesson 3: Art and Culture کتاب انگلیسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

Lesson 3: Art and Culture انگلیسی (2) یازدهم

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به Lesson 3: Art and Culture کتاب انگلیسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.