فصل 1: فرهنگ جهانی کتاب جامعه شناسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: فرهنگ جهانی کتاب جامعه شناسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: فرهنگ جهانی جامعه شناسی (2) یازدهم شامل مباحث: درس ۱: جهان فرهنگی، درس ۲: فرهنگ جهانی، درس ۳: نمونه های فرهنگ جهانی ۱، درس ۴: نمونه های فرهنگ جهانی ۲ است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: فرهنگ جهانی کتاب جامعه شناسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.