فصل 1: جبر و معادله کتاب حسابان (1) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: جبر و معادله کتاب حسابان (1) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: جبر و معادله حسابان (1) یازدهم شامل مباحث: درس ۱: مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی، درس ۲: معادلات درجه دوم، درس ۳: معادلات گویا و گنگ، درس ۴: قدر مطلق و ویژگی های آن، درس ۵: آشنایی با هندسه تحلیلی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: جبر و معادله کتاب حسابان (1) یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.