فصل 4: مثلثات کتاب حسابان (1) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 4: مثلثات کتاب حسابان (1) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 4: مثلثات حسابان (1) یازدهم شامل مباحث: درس ۱: رادیان، درس ۲: نسبت های مثلثاتی برخی زوایا، درس ۳: توابع مثلثاتی، درس ۴: روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 4: مثلثات کتاب حسابان (1) یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.