بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

بخش 1: تفکر و اندیشه دین و زندگی (2) یازدهم شامل مباحث: درس ۱: هدایت الهی، درس ۲: تداوم هدایت، درس ۳: معجزه جاویدان، درس ۴: مسئولیت های پیامبر، درس ۵: امامت، تداوم رسالت، درس ۶: پیشوایان اسوه، درس ۷: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا، درس ۸: احیای ارزش های راستین، درس ۹: عصر غیبت، درس ۱۰: مرجعیت و ولایت فقیه است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.