بخش 2: در مسیر کتاب دین و زندگی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

بخش 2: در مسیر کتاب دین و زندگی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

بخش 2: در مسیر دین و زندگی (2) یازدهم شامل مباحث: درس ۱۱: عزّت نفس، درس ۱۲: پیوند مقدس است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به بخش 2: در مسیر کتاب دین و زندگی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.