بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (2) انسانی یازدهم پایه یازدهم متوسطه

بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (2) انسانی یازدهم پایه یازدهم متوسطه

بخش 1: تفکر و اندیشه دین و زندگی (2) انسانی یازدهم شامل مباحث: درس اول: هدایت الهی، درس دوم: تداوم هدایت، درس سوم: آخرین پیامبر، درس چهارم: معجزۀ جاویدان، درس پنجم: مسئولیت های پیامبر، درس ششم: پیشوای اسوه، درس هفتم: امامت، تداوم رسالت، درس هشتم: جان و جانشین پیامبر، درس نهم: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا، درس دهم: احیای ارزش های راستین، درس یازدهم: جهاد در راستای ولایت ظاهری، درس دوازدهم: عصر غیبت امام زمان، درس سیزدهم: در انتظار ظهور، درس چهاردهم: مرجعیت و ولایت فقیه، درس پانزدهم: رهبری و مردم است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به بخش 1: تفکر و اندیشه کتاب دین و زندگی (2) انسانی یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.