فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه کتاب زمین شناسی یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه کتاب زمین شناسی یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه زمین شناسی یازدهم شامل مباحث: منابع معدنی در زندگی ما، غلظت عناصر در پوسته زمین، کانسنک، اکتشاف معدن، استخراج معدن و فراوری ماده معدنی، گوهرها، زیبایی شگفت انگیز دنیای کانی ها، سوخت های فسیلی است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه کتاب زمین شناسی یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.