فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم کتاب شیمی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم کتاب شیمی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم شیمی (2) یازدهم شامل مباحث: الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها، رفتار عنصرها و شعاع اتم، دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d، چگونگی عنصر ها در طبیعت، دنیای واقعی واکنش ها، گنج های اعماق دریا، جریان فلز بین محیط زیست و جامعه، نفت،هدیه ای شگفت انگیز، کربن،اساس استخوان بندی هیدروکربن ها، آلکان ها، هیروکربن هایی با پیوند های یگانه، نام گذاری آلکان ها، آلکن ها،هیدروکربن هایی با یک پیوند دوگانه، آلکین ها،سیر نشده تر از آلکن ها، هیدروکربن های حلقوی، نفت،ماده ای اقتصاد جهان را دگرگون ساخت است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: قدر هدایای زمینی را بدانیم کتاب شیمی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.