فصل 1: ادبیات تعلیمی کتاب فارسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: ادبیات تعلیمی کتاب فارسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه

فصل 1: ادبیات تعلیمی فارسی (2) یازدهم شامل مباحث: درس ۱: نيكي، درس ۲: قاضی بُست است.

بیاموز در این بخش درسنامه، جزوه، طرح درس، کاربرگ های امتحانی، نمونه سوال، آزمونک و ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ تشریحی، نمونه سوال با جواب، پرسش و پاسخ، پاورپوینت و ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 1: ادبیات تعلیمی کتاب فارسی (2) یازدهم پایه یازدهم متوسطه ارائه می دهد.